”VÆRKET” dagtilbud

“VÆRKET” er navnet der dækker dagtilbuddene på Præstehøj.
Vi tager også imod eksterne borgere i vores dagtilbud hvor der tilbydes følgende:
– Kreative sysler
– E-sport / Gaming
– Grøn linie med b.la havearbejde.
– Madlavning / køkken
– Musik
– Landbrug
– Håndværk som tømrer- snedker-murer-smed
– Samt udvikling sammen med borgerne på forskellige projekter
– Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i Serviceloven
– Aktivitetstilbud efter § 104 i Serviceloven.

Til “Værket” hører der en stor have med frugttræer, 20 tdr. landbrugsjord, samt nogle driftsbygninger.
De 20 tdr land danner ramme for et økologisk gartneri og fritids aktiviteter.
Såfremt man gerne vil dyrke sine egne grøntsager er der mulighed for, at man kan få et lille jordlod.

Selvom naturen står i centrum for mange af vores fritidstilbud, har vi også indendørs tilbud med fx spil, musikundervisning, bordtennis, e-sport og film.
Det er naturligvis også muligt at dyrke interesser uden for bostedets rammer i lokale sports klubber eller andet der har interesse.

Der kan være mulighed for praktik i en virksomhed ell. lign.
Det hjælper vi gerne med og har den den løbende kontakt med arbejdsgiveren.

Kontakt os for at høre nærmere

© Præstehøj, et bosted og aktivitetssted for mennesker med autisme