Pædagogiske metoder og tilgange.

Det kan være udfordrende, hvis man har en diagnose som gør det svært at danne overblik over dagens gøremål og opgaver. Dette har vi på Præstehøj forskellige strategier og støtteværktøjer til som vi udvikler individuelt ud fra den enkeltes særlige behov og kompetencer. 

Vi arbejder med elementer fra bl.a. TEACCH, KRAP, samt Mutisme Recovery metoden. 

På Præstehøj tager vi udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer før vi udarbejder et hjælperedskab. Dette så den enkelte får den støtte, de skal bruge i hverdagen for at blive, forberedt til et så selvstændigt liv som muligt.

Dette kan være visualisering via piktogrammer, farvekoder, billeder eller konkrete dag-uge skemaer, skriftlige aftaler, sociale historier, systematik samt organisering af tid og rum. 

Det er ikke alle mennesker med autisme, der bryder sig om disse skemaer, piktogrammer m.m. 
Nogle kan føle sig mindre værd eller barnlige hvis/når de får introduceret piktogrammer. 
Det er vigtigt for os, at der skabes en forudsigelig hverdag ,uden at have disse tanker om sig selv.

Præstehøj arbejder med forskellige Apps, der kan støtte den enkelte. Efterhånden som der udvikles nye Apps , vil de blive implementeret, hvis det er vores skøn de er brugbare, for vore beboere. Der bliver udviklet flere hjælpeværktøjer som kan støtte den enkelte til en selvstændig, visualiseret og forudsigelig hverdag.

© Præstehøj, et bosted og aktivitetssted for mennesker med autisme