Scan How – digital guide.

Præstehøj bruger Scan How som digital guide.

Vi arbejder med det digitale værktøj Scan how – digital guide for personer med autisme spektrum forstyrrelser (ASF).
Scan – How er et pædagogisk hjælpemiddel, der skal downloades til smartphone eller taplet, og er et effektivt værktøj der gør det nemmere, at holde struktur i hverdagen, både for vores medarbejdere og hos vores beboere.

 Vores medarbejdere kan sammen oprette og skræddersy digitale guides, personligt til den enkelte beboer. Beboeren skal med sin smartphone, scanne en QR-kode der er tilknyttet en specifik arbejdsopgave, som f.eks. at vaske tøj, lave mad eller støvsuge og derefter bliver en personlig guide, vist på skærmen. De digitale guides kan både indeholde tekst, billeder og videoer, alt efter beboernes behov.

Scan-How er også udviklet til at vores medarbejdere internt kan bruge de forskellige guides. Uanset hvilken medarbejder der er til stede den pågældende dag, hjælper Scan-How med at medarbejderne udføre opgaverne, så ens som muligt, hvilket er en vigtig faktor for mange med autisme.
Programmet er derfor med til at styrke, det pædagogiske arbejde, og skaber et mere effektivt fagligt samarbejde. Det er vigtigt for os på Præstehøj, at alle beboere har mest mulig medbestemmelse, og er aktører i deres eget liv. Her er Scan-How et meget effektivt værktøj, da det giver mulighed for at imødekomme, og inkorporere den enkelte beboers egne vaner og rutiner, men også for at danne nye rutiner.
Scan-How kan derfor være med til at skabe en meningsfuld hverdag, og kan på længere sigt være med til at sikre, den enkelte beboer bliver mere selvstændig, og på den måde styrke følelsen af uafhængighed.

Hvis du stadig er i tvivl om hvordan Scan how fungere, så er denne video en god indikator.

© Præstehøj, et bosted og aktivitetssted for mennesker med autisme