Uddannelse / Praktik

Uddannelse og beskæftigelse – både uden for huset og på ejendommen
På Præstehøj ta’r vi udgangspunkt i den enkelte beboers interesser og forudsætninger, når vi sammen med beboeren udformer en individuel udviklingsplan for at understøtte og tilrettelægge uddannelse og beskæftigelsesaktiviteter – men  vi er fuldt bevidste om, at det kan tage tid efter indflytning, før vores beboere er klar til at lave sådan en plan. Ikke alle beboere vil profitere af at komme i praktik, så det er meget individuelt hvem tilbuddet gælder.

Som beboer på Præstehøj er det muligt at følge en uddannelse, der foregår eksternt i fx Roskilde, Holbæk eller København, og vi støtter op med praktisk assistance fx i forhold til rejse/transport.