Uddannelse / Praktik

Uddannelse og beskæftigelse – både uden for huset og på ejendommen
På Præstehøj tager vi udgangspunkt i den enkelte beboers interesser og forudsætninger, når vi sammen med beboeren udformer en individuel udviklingsplan for at understøtte og tilrettelægge uddannelse- og beskæftigelsesaktiviteter –  vi er fuldt bevidste om, at det kan tage tid efter indflytning, før vores beboere er klar til at lave sådan en plan. Ikke alle beboere vil profitere af at f.eks. benytter vores dagtilbud.

Som beboer på Præstehøj er det muligt at følge en uddannelse, der foregår eksternt i fx Roskilde, Holbæk eller København, og vi støtter op med praktisk assistance f.eks. i forhold til rejse/transport.