Takster og egenbetaling 2022

Vores takster tager udgang i nedenstående grundtakster

Takster og egenbetaling

Vores takster tager udgang i nedenstående grundtakster.
Der kan være behov for yderligere støtte end grundtaksten dækker og det aftales og betales særskilt .

Bosted

Grundtakst:

  • § 107 79.043,- kr. pr. md
  • § 108 84.139,- kr. pr. md

Hvis behov for indkørings-forløb aftales det individuelt.
Såfremt der er behov for ekstra indsats, aftales det i hvert enkelt tilfælde.
Timepris ved ekstraindsats: 485,00 kr. pr. time
Ved mere end 10 timers ekstra indsats om dagen, aftales der en speciel timepris.

Husleje 2..122,00 kr. pr. md
El 319,00 kr. pr. md.
Varme 636,00 kr. pr. md.
Samlet boligudgift 3.077,00 kr. pr. md
Egenbetaling for kost, hygiejne og dagligvarer 2.746,- kr. pr. md.

Dagtilbud “Værket”

Grundtakst (§ 103 og § 104 ) 20.315,- kr. pr. md
Det er muligt at etablere 1/2 pladser i dagtilbuddet.

Ekstra støtte i dagtilbuddet er muligt. Aftales individuelt.