På Præstehøj bruger vi den tid der skal til for at lære det enkelte menneske at kende og skabe relationer.
Vi undersøger, analyserer og afprøver.
På Præstehøj arbejdes der med forskellige skemaer for at synliggøre den enkeltes ressourcer. Det gøres i samarbejde med beboeren.

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er en metode, hvor medarbejderen støtter en person med at opnå personlig og social kompetence gennem kognitive teknikker og et anerkendende fokus på personens ressourcer.