Takster og egenbetaling 2024

Vores takster tager udgangspunkt i nedenstående grundtakster

Takster og egenbetaling

Vores takster tager udgang i nedenstående grundtakster.
Der kan være behov for yderligere støtte end grundtaksten dækker og det aftales og betales særskilt .

Bosted

Grundtakst:

 

    • § 107 84.424,03 – kr. pr. md

    • § 108 89.865,82 – kr. pr. md

Hvis behov for indkørings-forløb aftales det individuelt.
Såfremt der er behov for ekstra indsats, aftales det i hvert enkelt tilfælde.
Timepris ved ekstraindsats: 375,00 kr. pr. time
Ved mere end 10 timers ekstra indsats om dagen, aftales der en speciel timepris.

Husleje 2.267,06 kr. pr. md
El 340,66 kr. pr. md.
Varme 679,79 kr. pr. md.
Samlet boligudgift 3287,51 kr. pr. md
Egenbetaling for kost, hygiejne og dagligvarer 2932,47 kr. pr. md.

Aktivitetstilbudet

Grundtakst (§ 103 og § 104 ) 21.697,52- kr. pr. md
Det er muligt at etablere 1/2 pladser i aktivitetstilbuddet.

Ekstra støtte i dagtilbuddet er muligt. Aftales individuelt.