Teacch metoden

Vi arbejder med elementer fra TEACCH metoden.
Teacch kaldes på dansk: struktureret, visualiseret specialpædagogik.

De 8 hv’er er vigtige elementer for vores arbejde med den enkelte, når vi skal udarbejde dag eller arbejdssystem. De 8 hv’er skaber indenfor autismen en gensidig forventningsafstemning som skaber forudsigelighed for den enkelte. 

 • Hvad skal jeg lave – Indholdet i det jeg skal lave.
 • Hvorfor skal jeg lave det – Skabe det mening for mig?
 • Hvornår skal jeg lave det – Klokkeslet?
 • Hvor skal jeg lave det – Hvor skal det foregå?
 • Hvem laver jeg det med – Pårørende, andre beboere, medarbejdere?
 • Hvordan laver jeg det – Hvilken metode skal jeg bruge?
 • Hvor længe laver jeg det – Hvor lang tid tager det?
 • Hvad skal jeg lave bagefter – Hvad skal jeg bagefter?

Når vi laver et arbejdssystem til den enkelte er de vigtigste 4 elementer følgende:

 • Hvilket arbejde?
 • Hvor meget arbejde?
 • Hvordan ved personen at det skrider fremad og er slut?
 • Hvad skal personen bagefter? 

Det er ikke alle med autisme, der bryder sig om disse skemaer, piktogrammer m.m.
Nogle kan føle sig mindre værd eller barnlige hvis/når de får introduceret piktogrammer.
Det er vigtigt for os, at der skabes en forudsigelig hverdag, uden at have disse tanker om sig selv.

Her ses et eksempel på vores white board tavle fra opholdsstuen, så alle beboer ved hvem der kommer i løbet af ugen og hvad vi skal have til aftensmad. Denne oversigt er også muligt at få over i egen lejlighed, hvis dette ønskes.


© Præstehøj, et bosted og aktivitetssted for mennesker med autisme