Lokal historie

Allerede når du kører op mod Præstehøj,
bliver du fulgt af en rest tilbage fra forhistorisk tid

Historie

Allerede når du kører op mod Præstehøj, bliver du fulgt af en rest tilbage fra forhistorisk tid, som følges hele vejen op til gårdspladsens begyndelse. Det som i dag anses som en ganske almindelig grusvej, er blot en lille rest af et gammel ejerlaugsdige, som afgrænser Vester Såby og Kirke Såby.

Selve vejnavnet, Præstemarksvej, er også præget af forhistorien.
Oprindelig var Vester Såbys bønder selvejere, men i løbet af middelalderen kom byen under den katolske kirke i Roskilde, hvilket gjorde at præsterne begyndte at eje al jorden og de frodige marker. Derved fik markerne navnene “præstemarker” og dette bærer vores vejnavn stadig præg af.

Når man kigger ud over den frodige og frugtbare jord, som Præstehøj er beliggende på, ses fra beboernes lejligheder, den dejlige natur.
Når man spejder ud over markerne, kan man ikke undgå at lægge mærke til de to store Præstehøje, som er velbevarede gravhøje, fra vores forfædres tid og ligger placeret midt på markerne. –
Deraf kommer navnet Præstehøj.

Bronzealderhøje der ligger på rækker, vidner om et væsentligt vej forløb der blev brugt i oldtiden. Fund fortæller om en meget rig bronzealder her på stedet og i omegnen.