Pædagogiske metoder og tilgange

En hverdag er udfordrende, hvis man har en diagnose

Pædagogiske metoder og tilgange

En hverdag er udfordrende, hvis man har en diagnose, som gør det svært at danne overblik over dagens gøremål og opgaver. Derfor har vi på Præstehøj forskellige strategier og støtteværktøjer, som individuelt tilpasses ud fra vores beboeres særlige behov og kompetencer.

På Præstehøj tager vi udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer før vi udarbejder og tilrettelægger et pædagogisk hjælperedskab. Via bl.a. disse kan vi sørge for at beboerne får den støtte de har brug for i hverdagen med målet om et så selvstændigt liv som muligt.

Vi arbejder med flere pædagogiske værktøjer, som indeholder elementer fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anderkendende Pædagogik) og TEACCH (en pædagogisk tilgang særligt målrettet ASF-diagnoser).

Eksempler på sådanne værktøjer kan være visualisering igennem piktogrammer, farvekoder, billeder eller konkrete dag-uge skemaer, skriftlige aftaler og sociale historier.

Det er ikke alle mennesker med autisme, der bryder sig om f.eks. skemaer og piktogrammer, og netop derfor tilpasses vores værktøjer sig til den individuelle beboer.
Det er vigtigste for Præstehøj er at der skabes en forudsigelig og overskuelig hverdag for vores beboere.

Præstehøj arbejder konstant med at styrke personalets faglighed igennem kurser og temadage og vi holder os opdateret med den nyeste forskning og teori indenfor feltet. Vi er blandt andet opmærksomme på at der er blevet udviklet flere elektroniske hjælpeværktøjer, som kan støtte den enkelte til en selvstændig, visualiseret og forudsigelig hverdag, og vi har et mål om at fremadrettet inkorporere disse.