Til samarbejdspartnere

Man får succes ved at hjælpe andre til at få succes.

Informationer til Samarbejdspartnere

Præstehøj er et moderne bo- og aktivitetstilbud, der ligger i landlige omgivelser, hvor vi konstant er opmærksomme på ny viden, forskning og metoder i arbejdet med mennesker med autisme. I 2023 bliver opstartes der f.eks. samarbejde med IBG (Interaktiv Borger Guide). Læs mere om det under menufanen metoder/IBG.

Vi er fagligt stolte og vi er nysgerrige på hvordan vi på bedst mulig vis støtter og udvikler beboerne. Det gør vi ved at være nysgerrige på viden, ikke kun nationalt – men også globalt. Som et eksempel arbejder vi aktivt med et amerikansk koncept, der hedder SSP (Sound System Protocol), som er lydterapi designet til mennesker med autisme. Læs mere om det under menufanen metoder/SSP.

Tilbud på Præstehøj for samarbejdspartnere
– Tæt samarbejde med løbende opfølgning
– Målgruppevurderinger
– Resultatdokumentation
– Eksterne brugere i vores dagtilbud
– Årlige Statusrapporter
– Årlige statusmøder, eller efter behov.